Nghiệp vụ sư phạm

Nghiệp vụ sư phạm

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG TH TÍCH GIANG

Số: 126/KH-THTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạn phúc

 

Tích Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI OLIMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE)

CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện kế hoạch số 446/KH-PGDĐT ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ về tổ chức cuộc thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022; Công văn số 621/PGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2021 của PGD về Hướng dẫn tổ chức kỳ thi IOE cấp trường năm học 2021-2022;

Trường Tiểu học Tích Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi IOE cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Cuộc thi nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại nhà trường. 

- Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn tiếng Anh của học sinh; 

- Tuyển chọn những học sinh đạt kết quả tốt, đủ điều kiện tham dự các Cuộc thi cấp Huyện. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THI, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng:

Học sinh lớp 3, 4, 5 đã vượt qua vòng tự luyện thứ 15, được GV tuyển chọn tham gia vòng thi cấp trường.

Học sinh đăng kí dự thi khối lớp nào thì chỉ được dự thi ở khối lớp đó.

2. Thời gian thi, ca thi:  Ngày 2/12/2021, cụ thể:

Khối lớp

Ngày thi

Thời gian thi

Ca thi

Mã ca thi

Khối 5

2/12/2021

7h30 - 8h

1

e6adb21b91

Khối 4

2/12/2021

9h30 - 10h

1

e6adb21b91

Khối 3

2/12/2021

14h30 -15h

2

e6adb21b92

 

3. Hình thức thi: Trực tuyến:

(Mỗi HS sử dụng 02 thiết bị: 1 máy tính để đăng nhập trang chủ IOE làm bài thi; 01 điện thoại thông minh để đăng nhập phòng Zoom của nhà trường).

Địa chỉ phòng Zoom:

Khối 5:    ID: 519 812 2804; MK: 502122021.

Khối 4:   ID: 519 812 2804; MK: 402122021.

Khối 3:    ID: 519 812 2804; MK: 302122021.

III. ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA THI

- Điều kiện: Học sinh đã vượt qua vòng tự luyện thứ 15, được giáo viên lựa chọn tham gia thi cấp trường.

- Tại mỗi khối lớp, một (01) học sinh có thể được đăng ký tối đa hai (02) tài khoản dự thi chính thức.

- Học sinh chỉ dự thi bằng một (01) tài khoản chính. Trong trường hợp tài khoản chính gặp sự cố thì chuyển thi sang khung giờ thi khác hoặc thi lại luôn ca thi đó nếu còn thời gian bằng tài khoản dự phòng. Trường hợp học sinh thi nhiều hơn một (01) tài khoản/ một (01) khối lớp, giáo viên cần có giải trình cụ thể trong Biên bản thi. Căn cứ vào kết quả trên hệ thống và Biên bản thi, BTC sẽ quyết định công nhận kết quả của tài khoản thi nào là hợp lệ.

- Thời gian đăng kí: Từ ngày 22/11/2021, hoàn thành ngày 27/11/2021 (GV quản trị trực tiếp đăng kí trên hệ thống cho những HS đủ điều kiện và được lựa chọn thi).

IV. TỔ CHỨC THI

1. Hội đồng thi nhà trường đảm bảo quá trình thi của học sinh diễn ra minh bạch, khách quan, công bằng và nghiêm túc. 

2. Hội đồng thi ghi hình trực tuyến suốt quá trình thi của học sinh và tải video lên Google Drive của giáo viên quản trị; gửi đường link tải video trong Biên bản thi (BBT) nộp Ban tổ chức. Tên video đặt theo ID giáo viên quản trị trường_Ca thi_Ngày thi_Số BBT. Ví dụ: ID1290000000_01_2.12.2021_BBT01. 

Yêu cầu video ghi hình phòng thi: Video có chất lượng âm thanh và hình ảnh rõ ràng.

3. Yêu cầu đối với thí sinh tham gia thi Hội đồng thi trực tuyến

3.1. Thí sinh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để dự thi: 01 máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 10 trở lên để phục vụ làm bài thi trực tuyến IOE và 01 thiết bị điện tử được cài đặt phần mềm Zoom, có chức năng quay camera để giám sát quá trình làm bài thi. Thí sinh cần đảm bảo máy tính và thiết bị điện tử được nối mạng Internet ổn định trong suốt quá trình làm bài thi; 

3.2. Máy tính làm bài thi đặt đối diện với thí sinh, tay để trên khi làm bài thi.

3.3. Thiết bị giám sát quá trình làm bài thi: Đặt chéo vuông góc với học sinh; webcam (camera) cho phép quan sát được vị trí thí sinh ngồi thi bao gồm máy tính làm bài và thí sinh. Thí sinh Không được tắt webcam của thiết bị giám sát trong suốt quá trình thi.

3.4. Thí sinh không được nhờ người thi hộ, thi kèm; không sử dụng tài liệu tham khảo trong quá trình làm bài thi. Ngoài các thiết bị phục vụ làm bài là 01 máy tính và 01 thiết bị điện tử, thí sinh không được phép sử dụng các thiết bị khác để truyền và nhận tin; 

3.5. Trong quá trình làm bài, nếu đường truyền mạng yếu hoặc/và đường truyền không ổn định, bị ngắt kết nối Internet thì thí sinh phải gọi điện ngay cho cán bộ coi thi, cán bộ kỹ thuật của Hội đồng thi để kịp thời khắc phục, không được tự ý mở thiết bị khác để đăng nhập lại; 

3.6. Thí sinh phải trung thực, tự giác trong quá trình thi. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong quá trình thi. Thí sinh vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý theo đúng quy chế thi. 

3.7.  Cách tham gia thi

- Giám thị coi thi tạo phòng họp (qua phần mềm Zoom của nhà trường.

- Học sinh tham gia vào phòng họp Zoom của nhà trường, bật camera, bật mic, tắt loa của thiết bị tham gia phòng Zoom trong suốt quá trình làm bài thi để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn khác.

- Học sinh đăng nhập vào hệ thống IOE bằng thiết bị máy tính khác với thiết bị đã đăng nhập vào phòng họp để làm bài thi. Thiết thị tham gia thi IOE được cài đặt hệ điều hành Windows 10 trở lên và không đăng nhập vào bất cứ phần mềm hay trang web nào trong quá trình làm bài thi để không bị thoát ra khi hoàn thành bài thi.

V. BIÊN BẢN THI

Hội đồng thi phải lập biên bản phòng thi ghi rõ số ID, điểm, thời gian thi của từng thí sinh theo mẫu của BTC. Biên bản thi phải có chữ ký xác nhận của giám thị và dấu xác nhận của nhà Trường.

Mỗi ca thi/khung giờ thi lập một (01) Biên bản thi.

Biên bản thi được nộp trực tuyến lên hệ thống thông qua tài khoản Giáo viên Quản trị cấp trường sau khi kết thúc ca thi.

Biên bản thi có đường link tải video ghi hình phòng thi để BTC có thể truy cập để đối chiếu BBT. (video ghi hình phòng thi được tải trên Driver trong tài khoản của GV quản trị).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu:

-Xây dựng phương án và tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

-Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

-Giám sát quá trình thi của học sinh.

-Hoàn thành biên bản sau mỗi ca thi, gửi biên bản và kết quả thi về BTC cuộc thi.

2. Giáo viên Tiếng Anh:

- Lập danh sách học sinh tham gia thi gửi về gmail nhà trường, hoàn thành trước ngày 29/11/2021.

- Ôn tập, củng cố kiến thức cho HS tham gia dự thi.

- Thông báo Phương án thi, thời gian thi, mã ca thi cho HS tham gia dự thi.

- Phối hợp với GVCN, PHHS để chuẩn bị đủ thiết bị theo yêu cầu của BTC để HS tham gia thi nghiêm túc, tránh gian lận.

3. TTCM, GVCN:

- Thông báo Phương án thi, thời gian thi, mã ca thi cho HS tham gia dự thi.

- Hướng dẫn PHHS chuẩn bị đủ thiết bị cho HS tham gia dự thi theo yêu cầu của BTC: Máy tính cài Win10 để làm bài thi, thiết bị cài Zoom để ghi hình HS ngồi thi, đường truyền…, hoàn thành trước 30/11, báo cáo kết quả cho BGH.

(Nếu HS gặp khó khăn về thiết bị, GVCN, GVTiếng Anh phối hợp với Ban đại diện CMHS để chuẩn bị đủ cho HS tham gia dự thi).

4. Giáo viên Tin học:

Điều hành phòng thi, coi thi trực tuyến. Ghi hình phòng thi trực tuyến, gửi video ghi hình phòng thi sau mỗi ca thi về gmail nhà trường.

- Báo cáo kịp thời những tình huống phát sinh của học sinh trong quá trình thi tới BGH để có biện pháp xử lí, giải quyết kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ thi IOE cấp trường năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Tích Giang. Đề nghị các tổ khối chuyên môn nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- PGD ĐT

- Các tổ CM

- Lưu

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

 

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG THI IOE CẤP TRƯỜNG

Ngày 2/12/2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

Chỉ đạo chung.

2

Đào Thị Việt Bắc

Phó HT

Phó CT HĐ

Đăng kí danh sách HS dự thi qua tài khoản quản trị, nắm bắt việc chuẩn bị thiết bị thi cảu HS, giám sát quá trình thi, gửi biên bản các ca thi về BTC.

3

Phạm Thị Mai Anh

GV

Ủy viên

Lập danh sách và bồi dưỡng HS Khối 3, 5 tham gia thi, , phối hợp chuẩn bị các điều kiện để HS tham gia dự thi.

4

Nguyễn Thị Nhàn

GV

Ủy viên

Lập danh sách và bồi dưỡng HS Khối 4 tham gia thi, , phối hợp chuẩn bị các điều kiện để HS tham gia dự thi.

5

Trương Thị Thu Hà

GV

Ủy viên

Chuẩn bị, mở phòng thi trực tuyến các khối lớp trước giờ thi 30 phút, coi thi, ghi hình phòng thi ở mỗi ca thi, gửi cho BGH sau giờ thi.

6

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

Ủy viên

Hoàn thiện Biên bản thi sau mỗi ca thi.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 05 : 175
Tháng trước : 604